Regulamin obiektu Zone Paintball, należącego do Zone S.C.

1. Za grę paintball uznaje się potyczki drużyn lub pojedyńczych elementów korzystających z urządzeń pneumatycznych zwanych potocznie markerami, zasilanych amunicją w postaci kulek z farbą i sprężonym powietrzem.
2. Prędkość wylotowa markera nie może przekroczyć 270 stóp na sekundę.
3. Obiekt Zone Paintball dzieli się na Strefę Rozgrywki i Strefę Bezpieczną.
4. W Strefie Bezpiecznej panuje całkowity zakaz zdejmowania zatyczek z luf, oddawania strzałów, trzymania palca/palców na spuście, pod rygorem usunięcia z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów.
5. W Strefie Rozgrywki panuje obowiązek noszenia ochrony oczu i twarzy (maska), pod rygorem usunięcia z rozgrywki bez zwrotu poniesionych kosztów.
6. W rozgrywce mogą uczestniczyć jedynie osoby trzeźwe. Zone S.C. zastrzega sobie prawo do kontrolowania trzeźwości uczestnika. W przypadku wykrycia alkoholu w wydychanym powietrzu uczestnik może zostać usunięty z rozgrywki.
7. Zabrania się celowego oddawnia strzałów ponad siatkę wydzielającą Strefę Rozgrywki, pod rygorem kary finansowej w wysokości: 500 PLN.
8. Zabrania się oddawania strzałów do osób w odległości mniejszej niż 5 metrów.
9. W rozgrywce mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz dzieci w wieku od lat 12 posiadające pisemną zgodę rodziców. Formularz zgody dostępny jest w formie elektronicznej.
10. Zabrania się oddawania strzałów w maskę z odległości mniejszej niż 5 metr.
11. Zabrania się rozkładania, rozkręcania, modyfikowania sprzętu należącego do Zone S.C.
12. Zabrania się samodzielnego nabijania butli sprężonym powietrzem.
13. Zabrania się zbierania kulek z ziemi pod rygorem kary finansowej w wysokości 100 PLN.
14. Zabrania się używania amunicji niezakupionej w Zone S.C.
15. Po zakończeniu rozgrywki uczestnik rozgrywki zobowiązany jest do wytarcia markera i maski papierem dostępnym w Strefie Bezpiecznej.
16. Zabrania się walki wręcz i bronią białą, chyba, że scenariusz zakłada inaczej.
17. Zabrania się wdrapywania, wspinania, wchodzenia na przeszkody, za wyjątkiem tych do tego przeznaczonych.
18. Lista przeszkód przeznaczonych do wspinania, wdrapywania i wchodzenia znajduje się w załączniku 1a do regulaminu.
19. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu, bądź elementów obiektu osoba ponosi odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
20. Uczestnicy rozgywek ponoszą za siebie pełną odpowiedzialność i zrzekają się wszelkich roszczeń w stosunku do Zone S.C i osób współpracujących z wymienioną spółką.
21. Wszystkie osoby przebywające na trenie obiektu związanego działalnością firmy
Zone S.C. deklarują zapoznanie się z regulaminem.

Oświadczenie dla osób niepełnoletnich